Normatives i Consells de Participació

El Centre Europeu de Barcelona és una entitat que organitza durant tot l’any nombroses activitats culturals, com visites d’art i història, itineraris temàtics, visites a museus i exposicions, excursions, sortides de natura, visites a ciutats, viatges educatius, etc. sempre acompanyats amb Professors i Guies Culturals especialitzats. Per participar en una activitat, viatge o excursió cal sempre apuntar-s’hi amb anticipació suficient ja que les places són limitades.

Els Participants accepten i es comprometen a acceptar i seguir les normatives indicades aquí i a totes aquelles indicacions addicionals dels Guies i Professors durant les activitats i viatges, que sempre són preses en benefici de la seguretat i organització de tot el grup.

Participant, el participant ha llegit entès i acceptat la descripció del Programa, i totes les normatives que allà s’hi indiquin. Tots els programes estan sempre publicats a Programa 

És molt important complir amb tots els horaris i normatives establertes pels Professors i Guies en les diverses activitats. Per respecte als altres participants del grup, els participants han d’observar una estricta puntualitat, tant a les hores de sortida com durant les parades i visites.

Els participants han de guardar el respecte degut als Professors i Guies i als altres membres del grup, així com observar una conducta i actitud que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge i de les activitats. La infracció greu d’aquests deures faculta l’organització per resoldre i anul·lar el contracte d’un viatge combinat, o bé donar de baixa al participant d’una determinada activitat.

L’organització es reserva el dret d’admissió i pot excloure de l’assistència a una activitat determinada, o donar de baixa d’una excursió o viatge a aquella persona que incompleixi les normes de seguretat, porti un calçat o vestuari inadequat o perillós per a la zona que es visita, o que per la seva actitud, conducta, o estat físic pugui perjudicar el desenvolupament de les activitats i la normal convivència entre tots els assistents.

Les activitats no són adequades ni estan preparades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) o que per la seva situació personal necessitin una atenció individualitzada. La no utilització per part d’algun participant d’algun servei o mitjà de transport inclòs en el preu d’una excursió o viatge, no dóna dret a cap devolució. Els viatges i excursions es realitzaran amb un mínim de 20 inscrits.

Al Centre Europeu t’informem que disposem de diversos Protocols d’Incidències i Prevenció. El nostre equip de guies està format per aplicar-los en cas necessari:

 • Protocol de Prevenció d’Incidències:

-> Resum: es reserva el dret d’admissió i es pot excloure de l’assistència , o donar de baixa d’una excursió o viatge a aquella persona que incompleixi les normes de comportament, seguretat o vestuari.

 • Protocol d’Actuació en cas d’Incidència:

-> Resum: Avís immediat al 112 + suport i acompanyament dels Guies.

 • Protocol d’Actuació en cas d’Agressió Sexual i/o Assetjament:

-> Resum: Avís immediat al 112 + suport i acompanyament dels Guies i expulsió immediata agressor/a.

Les persones participants no han de tenir cap limitació a la seva mobilitat personal, ni patir cap malaltia limitant que pugui afectar la normal realització de les activitats en grup (com afeccions cardiorespiratòries, etc…).

Atès a que els Guies i Professors no poden donar ni estan formats per fer-ho, una atenció especial ni indivualitzada, les activitats del Centre no són adequades per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) o persones amb malàlties limitants.

Per participar en totes les activitats i viatges, cal portar sempre un vestuari còmode i adient, i sobretot un calçat antilliscant, esportiu o de muntanya, apropiat per viatjar i moure’s sense dificultats, tant en ciutats com en el medi natural. Es recomana que subjecti be el peu i el turmell per evitar possibles accidents, com caigudes i relliscades en paviments inestables, irregulars o humits.

D’altra banda, cal sempre preveure la possibilitat de canvis meteorològics imprevistos i que en alguns llocs o paratges de muntanya hi hagi temperatures diferents, amb la possibilitat de pluges i tempestes, i per això es recomanable portar roba adequada, paraigües o impermeable, protecció solar, farmaciola, … etc.

Cada participant és responsable del seu propi equipatge i objectes personals, i per això ha de controlar i vigilar en tot moment els mateixos, especialment en les sortides i arribades als hotels, aeroports, estacions, etc. Per les excursions diàries és recomanable portar una motxilla còmoda i no bosses de mà o maletins.

Les sortides que es desenvolupen al medi natural (Natura, Marxa Nòrdica i Senderisme) tenen una normatives addicionals pel que fa al vestuari, alimentació i seguretat i estat físic dels participants.

Recomanem llegir infografía: Recomanacions Natura i Medi Natural

Cal llegir el Programa detallat de cada sortida. Incloent les dades tècniques i l’equipament necessari. Les normatives generals són les següents.

Equipament i preparació:

 • Hidratació: cal portar un mínim de 1.5l d’aigua
 • Alimentació: cal portar pica-pica energètic per si cal un reforç durant la caminada, fruits secs naturals sense tractar (ametlles, avellanes, nous…), fruita natural (plàtan, poma, pera..), barretes energètiques… + Picnic si així ho indica
 • Equipament mínim:
  • Calçat específic de muntanya.
  • Ulleres de sol i barret.
  • Roba d’abric.
  • Impermeable/capelina.
  • Motxilla i roba còmode.
 • Estat físic: són activitats no exigents ni competitives però cal estar amb un mínim de forma física, i habituat a caminar, pujar escales, estar de peu… Sempre cal llegir les dades tècniques. Explican’ns el teu cas i consulta’ns en cas de dubte.

 

Normalment a les excursions i sortides d’un dia en autocar es deixa temps disponible al migdia en alguna ciutat o població que disposi de restaurants, bars i serveis per poder realitzar lliurement el dinar. Tot i això, en algunes sortides es realitzen dinars en restaurants prèviament reservats per a tot el grup. En determinades excursions i especialment en les rutes de senderisme, natura i marxa nòrdica cal portar el dinar de casa, tipus pícnic, ja que es menjarà al camp o en zones rurals. Tot això s’indica als programes detallats de cada sortida.

Durant els viatges de mitjana i llarga distància (amb hotels) sempre es procura donar la major llibertat possible pels àpats dels participants, per tal de donar prioritat a les visites i activitats. Als programes detallats de cada viatge s’indica el sistema de menjars, MP (mitja pensió), PC (pensió completa) o AD (allotjament i esmorzar-bufet), depenent de l’hotel, situació i lloc. En molts viatges i per evitar els estrictes horaris dels hotels i poder gaudir del temps lliure, habitualment el règim escollit als hotels és el d’AD. En conseqüència, no s’inclouen els dinars i sopars, que s’efectuen lliurement a les diverses ciutats i poblacions que visitem, sense cap problema. En tots aquests llocs turístics hi ha gran varietat de restaurants, autoserveis, bars, cafeteries, etc. A més, els Professors i Guies informen i assessoren al respecte.

S’intenta que tots els hotels contractats siguin confortables, cèntrics i de bona qualitat, habitualment de 3-4 estrelles. Normalment, les habitacions són dobles (amb 2 llits separats tipus Twin o un llit gran). El nombre d’habitacions individuals és generalment molt limitat i per això s’han de sol·licitar en el moment de fer la inscripció, i no posteriorment. En cas de demanar una habitació individual, els hotels sol·liciten un suplement, que a vegades pot ser elevat.

Les persones que viatgen soles poden optar entre disposar d’una habitació individual, pagant el suplement corresponent, o sol·licitar la reserva “Compartint habitació” amb una altra persona del grup i del mateix sexe en situació similar. Si altres participants al viatge també ho han sol·licitat, es facilitarà l’acomodació compartida en habitació doble, tipus Twin amb 2 llits separats. En cas que finalment no hi hagi ningú “a compartir” caldrà abonar el suplement individual.

En cas que es decideixi compartir habitació amb una altra persona s’entén que ha estat per mutu acord i que cadascuna assumeix la responsabilitat econòmica proporcional de les despeses que es poguessin produir, com suplements de minibar, rentat, telèfons i altres possibles serveis del hotel. L’agència organitzadora no assumeix cap responsabilitat en cas de disparitat de criteris o incompatibilitats en la convivència entre les persones que comparteixen l’habitació.

A tots els viatges, excursions i activitats cal portar la documentació necessària (DNI / Passaport, no caducats). En els viatges internacionals i per raons de seguretat es recomanable portar ambdós documents i en llocs separats. En tots els nostres viatges i sortides de  2 ó més dies de durada incloem en el preu una Assegurança sanitària bàsica i per això no cal tenir cap preocupació al respecte. (Consulteu el full de Condicions Generals i Assegurances). No obstant això, i a fi d’agilitzar els possibles tràmits recomanem portar també la Targeta Sanitària Europea, que es pot demanar a l’INSS i la documentació de les possibles mútues privades. Respecte a la moneda és aconsellable portar efectiu en euros, moneda local (si s’escau) i també alguna targeta tipus VISA.

En els viatges culturals del Centre Europeu NO hi han excursions facultatives. Totes les sortides i excursions en el nostre autocar son sempre incloses en el preu i per això no cal pagar cap quantitat addicional durant el viatge per aquest motiu.

Respecte a les possibles visites opcionals a museus, monuments, castells, coves, espectacles, funiculars, trens, vaixells, etc. i a fi de garantir la flexibilitat de la participació i la possibilitat de canvis per circumstancies meteorològiques o altres causes alienes, el pagament de les entrades es fa directament al lloc de visita. En general son imports molt petits. No obstant això, sempre procurem gestionar, si es possible, descomptes i preus reduïts de grup. Tanmateix els viatges particulars o en grup en transports públics, metro, bus, tramvies, taxis, etc. es paguen directament al lloc.

Les activitats i viatges es realitzen sempre amb els horaris indicats i segons el programa oficial previst, independentment de les condicions climatològiques dels dies anteriors o del moment de la sortida. L’experiència de molts anys ens indica que encara que en el moment de la sortida a Barcelona plogui o les condicions meteorològiques siguin adverses, aquestes poden ser totalment diferents en el lloc de visita. I en el supòsit que aquestes condicions no milloressin, sempre es recorre a activitats alternatives.

Els autocars que utilitzem en les excursions i viatges són confortables i moderns i disposen d’aire condicionat, música ambient, vídeo, etc. Són conduïts per xofers habituals, experts i de confiança.

Normalment, no es reserven seients concrets en els autocars, trens, vaixells, etc. per tal que cada participant pugui situar-se lliurement amb els seus amics o coneguts. Cada persona selecciona el seu seient, a mida que per ordre d’arribada, puja al vehicle. Les persones que comparteixen habitació tenen que compartir fila de seient.

En el cas que en determinats viatges els seients vagin numerats, l’assignació es farà en el moment de la reserva i pagament, d’acord amb l’ordre d’inscripció i les peticions dels interessats. Les places es mantenen fixes durant tot el viatge, excepte acord mutu entre els passatgers. A l’interior dels autocars i medis de transport no es permet fumar ni menjar. L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.

En els viatges en avió o trens AVE cal complir estrictament els horaris indicats per als tràmits de facturació i embarcament. Els passatgers han de complir les normatives oficials de mides i pes d’equipatges i el transport d’objectes. Consulteu la web de cada companyia. L’organització no es pot responsabilitzar de les conseqüències i perjudicis ocasionats a aquelles persones que no respectin els horaris i les normatives.

Els organitzadors es reserven la possibilitat de modificar els horaris, visites i itineraris si alguna causa excepcional, meteorològica, de seguretat o de força major ho justifica, i sempre en benefici del benestar i la seguretat dels participants. Els organitzadors no poden fer-se càrrec de les incidències i despeses econòmiques originades durant els viatges i sortides per motius de força major, per circumstàncies alienes a l’organització o per causes meteorològiques, desastres naturals, epidèmies, pandèmies, problemes sanitaris, vagues, conflictes socials o polítics, manifestacions, aldarulls, avaries, retards, incidències en carreteres, mitjans de transport i aeroports o en altres serveis contractats públics o privats. La inscripció implica la plena acceptació de tots els apartats d’aquest fullet.

Contacta'ns viatgem junts!

Contacta'ns

Sandra

image description
Responsable d'Atenció al Soci +34 93 430 99 79 info@centroeuropeo.com Contactar