Condicions Generals – Pagaments – Cancel·lacions – Assegurances

Les condicions generals de reserva del Centre Europeu són les reglamentàriament vigents segons la normativa de viatges combinats de la Generalitat de Catalunya.

La inscripció, tant si és personal, per internet, per telèfon o per altres mitjans, implica la plena acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest fullet i dels programes detallats i normatives de cada viatge o sortida.

Per poder garantir la plaça, un cop confirmada la reserva, cal fer a continuació el pagament corresponent de l’excursió o sortida o la bestreta d’un viatge. No és possible guardar places d’excursions i viatges, si no s’ha fet el pagament corresponent.

  • A les Excursions d’1 dia en autocar, un cop efectuada la inscripció i confirmada la mateixa, es procedirà, tot seguit, a pagar la totalitat de l’import de l’excursió en un termini màxim de 4 dies. Aquest import haurà d’estar sempre pagat abans de la sortida.
  • En els Viatges de 2 o més dies de durada, que inclouen hotels, avions, trens, etc cal fer una bestreta o paga i senyal de reserva (que s’indica en cada programa) també en el termini màxim de 4 dies després de la inscripció. La resta del pagament s’ha de fer, com a màxim, fins a 45 dies abans de la sortida, o be en la data límit indicada en cada programa. Les places reservades i no pagades en els terminis indicats podrien ser anul·lades.

Revisió de Preus al Programa Publicat

El preu de les Activitats, Excursions i Viatges Combinats del Programa del Centre Europeu, han estat calculats en la data d’edició del programa en base a les tarifes de transport, cost de carburants, preus d’hotels, divises, taxes i impostos aplicables en aquell moment. Tal i com estableix la normativa de viatges combinats de la Generalitat de Catalunya, qualsevol variació del preu dels elements esmentats podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l’alça com a la baixa. Aquestes possibles modificacions seran notificades al consumidor per escrit.

En cap cas, no es podrà revisar a l’alça en els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de les sol·licituds ja realitzades. Les persones que facin la reserva del viatge fora de les dates indicades per a les inscripcions hauran d’abonar els costos i els suplements que en aquelles dates es puguin produir.

A les persones que hagin pagat una sortida, excursió o activitat d’1 dia i la cancel·lin per causa justificada fins a 72 hores abans, se’ls guardarà l’import durant 1 any per a reutilitzar en una altra sortida o excursió similar. Els pagaments NO són reemborsables.

Les cancel·lacions produïdes dins de les 72 h anteriors o bé la no presentació a l’hora de sortida no donen dret a cap reutilització, devolució o reemborsament, qualsevol que sigui el motiu.

Els espectacles, concerts i determinades visites exclusives poden tenir condicions especials de cancel.lació.

Tots els canvis i cancel·lacions hauran de fer-se sempre per escrit en dia laborable a info@centroeuropeo.com

Cancel.lacions de viatges (+2 dies) – Condicions particulars dels viatges en grup:

Els nostres viatges combinats en grup es troben sotmesos a condicions econòmiques especials de contractació. La causa són els diversos prepagaments que imposen els serveis reservats per a grups (vols, transports, hotels, guies, visites, etc.) amb preus i condicions especials de pagament. Qualsevol anul·lació d’un participant afecta i perjudica les reserves i pagaments realitzats per al conjunt del grup. Per això, recomanem contractar l’assegurança EXTRA opcional d’anul·lació per prevenir qualsevol incidència o malaltia imprevista (pròpia o familiar) abans d’un viatge.


Quan un participant cancel·la un viatge per desistiment voluntari o per causes no cobertes per l’assegurança opcional de cancel·lació, es produeixen les següents despeses:


1.- Despeses d’anul.lació: 

La bestreta o paga i senyal no és reemborsable. A més, en tots els casos, el client te que assumir els costos dels serveis pre-pagats per l’agència, degudament justificats, com bitllets d’avió, vaixell o tren, reserves hoteleres, autocars, etc. Cal ressaltar que en cap cas és possible retornar l’import dels bitllets emesos de vols, vaixells, trens, i similars.


2.- Despeses de penalització: 

  • Entre els 45 i 20 dies abans de la sortida: El 50% del preu total del viatge.
  • Entre els 19 i 15 dies abans de la sortida:  El 75% del preu total del viatge.
  • Entre els 14 dies abans i el dia de sortida: El 100% del preu total del viatge.
  • La no presentació: El 100% de l’import del viatge, qualsevol que sigui la causa.

3.- Despeses de gestió: Qualsevol cancel·lació, modificació o canvi d’una reserva té unes despeses de gestió de 50 €. 


Tots els canvis, modificacions i cancel·lacions d’una reserva hauran de fer-se sempre per escrit en dia feiner a info@centroeuropeo.com 


Nota: Recomanem contractar l’assegurança EXTRA de cancel·lació per prevenir qualsevol incidència o malaltia (pròpia o familiar) abans d’un viatge, i especialment en el cas de tenir familiars directes d’edat avançada. Les assegurances no inclouen el lliure desistiment (no venir al viatge sense causa mèdica justificada). Tampoc s’inclouen les malalties nervioses, psíquiques, mentals o depressives amb o sense hospitalització, així com determinades malalties cròniques o pre-existents.

A continuació tens el resum de les Assegurances que gaudeixen els nostres Socis, i Participants a les Activitats i Viatges del Centre Europeu.

Activitats 1 Dia:

  1. Assegurança d’accidents i assistència sanitària bàsica: Inclosa a totes las Activitats (gratuïtes per Socis també).

Viatges + 2 dies:

  1. Assegurança d’assistència sanitària i accident de viatge: Inclosa en el Preu.
  2. Assegurança extra de cancel·lació de viatge: Opcional a contractar pel viatger.

Important: Les assegurances de cancel·lació no inclouen el lliure desistiment (no venir al viatge sense causa mèdica justificada). Tampoc s’inclouen les malalties nervioses, psíquiques, mentals o depressives amb o sense hospitalització i determinades malalties cròniques o pre-existents.

Veure més info: Assegurances

Contacta'ns viatgem junts!

Contacta'ns

Sandra

image description
Responsable d'Atenció al Soci +34 93 430 99 79 info@centroeuropeo.com Contactar