Aquest missatge pot contenir informació confidencial legalment protegida i està dirigit únicament per a l’ús de la persona destinatària. D’acord amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades, Llei Orgànica 3/2018 de 5 desembre 2018, de protecció de dades de caràcter personal, les dades utilitzades per dur a terme aquesta tramesa, en cap cas es destinaran a altres fins que no siguin el de rebre informació dels nostres serveis, ni seran lliurats a terceres parts, formant part dels mateixos d’un fitxer automatitzat declarat a l’Agència de Protecció de Dades d’acord amb la normativa vigent, i del qual és responsable el Centre Europeu de Barcelona (Viatges Culturals Centre Europeu SL i Centre Europeu d’Estudis Internacionals SL) – Av. Diagonal 441, Barcelona, tenint vostè en tot moment dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades, dirigint-se a aquesta entitat a l’adreça aquí indicada

Contacta'ns viatgem junts!

Contacta'ns

Sandra

image description
Responsable d'Atenció al Soci +34 93 430 99 79 info@centroeuropeo.com Contactar